Facebook Twitter

Хууль бусаар мод бэлтгэх, мод, модон материалыг худалдаалах явдалтай тэмцэх зарим арга хэмжээний тухай (2012.05.10 дугаар А-182)

Сайдын тушаал 2012.05.10   А-182 Хууль бусаар мод бэлтгэх, мод, модон материалыг худалдаалах явдалтай тэмцэх зарим арга хэмжээний тухай Ойн төлөв байдал доройтохоос урьдчилан сэргийлэх, ойн баялагийг жам ёсоороо нөхөн сэргэх боломжийг алдагдуулахгүй байх үүднээс хууль бусаар бэлтгэсэн мод, модон материалыг зарж борлуулдаг гол цэг болсон мод, модон материалыг худалдаалах төрөлжсөн [...] Дэлгэрэнгүй →

БОАЖ-ын сайдын тушаал: Гарын үсгийн хариуцлагыг өндөржүүлэх тухай (2012.05.10, Дугаар А-184)

  БОАЖ-ын сайдын тушаал: Гарын үсгийн хариуцлагыг өндөржүүлэх тухай (2012.05.10, Дугаар А-184)       Дэлгэрэнгүй →

Хууль бус мод бэлтгэлтэй тэмцэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай (2012.04.12, Дугаар A-123)

Хууль бус мод бэлтгэлтэй тэмцэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай 2012 оны 04 дүгээр сарын 12                                                                                        Дугаар A-123 “Ойн тухай” [...] Дэлгэрэнгүй →

Хууль бусаар мод бэлтгэж байгаа байдалд ажиглалт, шинжилгээ, хяналт шалгалт хийсэн ажлын үр дүнгээр авах арга хэмжээний төлөвлөгөө (2012.04.23, Дугаар А-147)

  Арга хэмжээний төлөвлөгөө батлах, хөрөнгө гаргах тухай 2012 оны 04 дүгээр сарын 23                                                                                                                                Дугаар А-147 “Байгаль орчныг хамгаалах тухай” хуулийн 15 дугаар зүйлийн 1.12, 291 дүгээр зүйлийн 291.1.2, “Ойн тухай” хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.1.1 дэх заалт, Хууль бус мод бэлтгэлийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт, үнэлгээ хийсэн ажлын дүнг  үндэслэн ТУШААХ нь: 1.    Хууль бусаар мод бэлтгэж [...] Дэлгэрэнгүй →

Жилийн ажлын төлөвлөгөө батлах, ажлын хэсэг байгуулах тухай 2012.01.18 Дугаар А-54

ХАВСРАЛТ 3 татаж авах     Дэлгэрэнгүй →

Ажлын хэсэг байгуулах тухай Дугаар А-481

Дэлгэрэнгүй →

Захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангах зарим арга хэмжээний тухай. Дугаар А-63

Захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангах зарим аргахэмжээний тухай   2012 оны 03 дугаар сарын 02-ны өдөр Улаанбаатар хот Дугаар А-63 “Засгийн газрын тухай” хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 24.2, “Монгол Улсын яамны эрх зүйн байдлын тухай” хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.2, “Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай” хуулийн 7.1.4, Засгийн газрын 2010 оны 119 [...] Дэлгэрэнгүй →

2011 ОНД АШИГЛАХ БАЙГАЛИЙН УРГАМЛЫН ДЭЭД ХЭМЖЭЭНД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

2011 ОНД АШИГЛАХ БАЙГАЛИЙН УРГАМЛЫН ДЭЭД ХЭМЖЭЭНД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ 2011 оны 10 дугаар сарын 14-ний өдөр Улаанбаатар хот Дугаар А-349 “Байгаль орчныг хамгаалах тухай” хуулийн 15 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 4 дэх заалтыг үндэслэн ТУШААХ нь: 1. Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2011 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдрийн А-241 [...] Дэлгэрэнгүй →

“ЖУРАМ,ГЭРЭЭ, ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ ЗАГВАР БАТЛАХ ТУХАЙ” /Байгалийн тодорхой баялгийг хариуцан хамгаалах, ашиглах, эзэмших талаар иргэдийн нөхөрлөлийн баримтлах журам/

“ЖУРАМ,ГЭРЭЭ, ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ ЗАГВАР БАТЛАХ ТУХАЙ” /Байгалийн тодорхой баялгийг хариуцан хамгаалах, ашиглах, эзэмших талаар иргэдийн нөхөрлөлийн баримтлах журам/ 2010 оны 07 дугаар сарын 22-ны өдөр Улаанбаатар хот Дугаар А-250 Монгол улсын Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуулийн 311 дүгээр зүйлийн 311.1, 311.3, 311. 9 дэх хэсэгт заасныг тус тус үндэслэн ТУШААХ [...] Дэлгэрэнгүй →

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ХОГ ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖМЕНТИЙГ САЙЖРУУЛАХ ТУХАЙ

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ХОГ ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖМЕНТИЙГ САЙЖРУУЛАХ ТУХАЙ 2002 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдөр Улаанбаатар хот Дугаар 249/201 Монгол улсын Засгийн газрын 1999 оны “Хог хаягдлыг бууруулах тухай” хөтөлбөр, 2001 оны “Хог хаягдлын менежментийг боловсронгуй болгох талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” 256 дугаар тогтоол, 2002 оны “Журам батлах [...] Дэлгэрэнгүй →
Page 4 of 21« First...23456...1020...Last »
Монгол Улсын Байгаль Oрчин, Hогоон Xөгжлийн Яам
© 2014 он. Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн яам